พยากรณ์อากาศ

038271
วันนี้
เมื่อวานนี้
ในสัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
60
115
539
36939
1431
3457
38271

Your IP: 54.159.51.118
2018-12-15 14:32

พื้นที่รับผิดชอบของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่  4 ระบบชลประทานฝั่งซ้าย

      ระบบชลประทานฝั่งซ้าย รับผิดชอบพื้นที่ อ.เมืองยะลาบางส่วน                 

 อ.แม่ลาน อ.โคกโพธิ์ และ อ.หนองจิก(บางส่วน) พื้นที่ประมาณ 100,000 ไร่ 

มีคลองส่งน้ำชลประทาน 22  สาย ยาวรวม  173  กิโลเมตร  และ มีคลอง

ระบายน้ำ 20  สาย ยาวรวม  112 กิโลเมตร

  1. โครงการชลประทาน
  2. จัดหาแหล่งน้ำ  ก่อสร้างคลองส่งน้ำ  คลองระบายน้ำ  คูน้ำ 

       และอาคารชลประทาน

  1. จัดการน้ำจากแหล่งน้ำ  ควบคุมดูแลการส่งน้ำในคลอง
  2. ดูแลบำรุงรักษาแหล่งน้ำ  คลองส่งน้ำ  คลองระบายน้ำและ

       อาคารชลประทานในคลอง

  1. เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำด้านการใช้น้ำ และการดูแลบำรุง

      รักษาแก่เกษตรกรผู้ใช้น้ำ

ผู้อำนวยการ

นายกฤชปภพ   ชุมช่วย
ผู้อำนวยการ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี

เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง