พยากรณ์อากาศ

038263
วันนี้
เมื่อวานนี้
ในสัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
52
115
531
36939
1423
3457
38263

Your IP: 54.159.51.118
2018-12-15 13:57

ประชากรจังหวัดปัตตานี จากสถิติทะเบียนราษฎร์ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2542 จำนวนทั้งสิ้น 598,650 คน แยกเป็นชาย 294,383 คน และหญิง 304,267 คน เฉลี่ยความหนาแน่นประชากร 298 คน ต่อพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร

อัตราการเพิ่มขึ้นจากการสำรวจเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2541 – 31 ธันวาคม 2542 เพิ่มขึ้น 11,563 คน หรือร้อยละ 1.97 ประชากร ส่วนใหญ่ นับถือศาสนาอิสลาม มีความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และขนบธรรมเนียมประเพณี (นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 81.0 ศาสนาพุทธ ร้อยละ 19.0) จากการศึกษาสภาพเศรษฐกิจ จะเห็นได้ว่า เมื่อ 8 – 9 ปี ที่ผ่านมานั้น จังหวัดปัตตานี ยังจัดได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีเศรษฐกิจล้าหลังอยู่มาก เนื่องจากมีพื้นที่น้อยแต่มีประชากรมาก แต่ในปัจจุบัน สภาพได้เปลี่ยนแปลงไป มีการขยายตัวทางด้าอุตสาหกรรมการประมง ขยายตัวทางด้านการประมงน้ำเค็ม และการเลี้ยงกุ้ง การเปลี่ยนแปลงการผลิตผลไม้ (ทุเรียนลองกอง) เพิ่มมากขึ้น ทำให้จังหวัดปัตตานีมีความเจริญทัดเทียมเท่าจังหวัดอื่น ๆ และมีรายได้สูงติดอันดับในจังหวัด ภาคใต้แล้ว

ผู้อำนวยการ

นายกฤชปภพ   ชุมช่วย
ผู้อำนวยการ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี

เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง