พยากรณ์อากาศ

038269
วันนี้
เมื่อวานนี้
ในสัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
58
115
537
36939
1429
3457
38269

Your IP: 54.159.51.118
2018-12-15 14:15

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี เป็นโครงการหนึ่ง ในแผนพัฒนาลุ่มแม่น้ำปัตตานี ซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญสายหนึ่งของภาคใต้ มีพื้นที่ลุ่มน้ำประมาณ 5,000 ตารางกิโลเมตร
โดยกรมชลประทานได้วางแผนพัฒนาลุ่มน้ำปัตตานีมาตั้งแต่ปี พ.ศ.
 2511 โดยมีวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนา คือ

1. เพื่อทดน้ำเข้าสู่พื้นที่เพาะปลูก สองฝั่งแม่น้ำปัตตานี ประมาณ 300,000 ไร่ ในเขตจังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลาบางส่วน

2. เพื่อบรรเทาน้ำท่วมและอุทกภัยอันเป็นปัญหาใหญ่ของลุ่มแม่น้ำปัตตานี ทางตอนล่าง

3. เพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าจากการระบายน้ำผ่านเขื่อนฯ เพื่อใช้ตาม

วัตถุประสงค์ต่าง ๆ

4. เพื่อการอุปโภค บริโภค สองฝั่งแม่น้ำปัตตานีและการผลิตน้ำประปาให้กับชุมชน

ในแผนพัฒนาลุ่มน้ำปัตตานี ได้แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนแรก โครงการตอนบน (เขื่อนบางลาง) เป็นโครงการก่อสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำ และผลิตกระแสไฟฟ้าที่บ้านบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ดำเนินการโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2519 – 2524 ขนาดของอ่างมีความจุประมาณ 1,400 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมกำลังผลิตกระแสไฟฟ้า 72 เมกกะวัตต์ สามารถผลิตพลังงาน ไฟฟ้าได้ประมาณ 200 ล้านกิโลวัตต์ – ชั่วโมงต่อปี

ส่วนที่ 2 โครงการตอนล่าง (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี) เป็นโครงการก่อสร้างเขื่อนทดน้ำ ที่ ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พร้อมทั้งก่อสร้างระบบชลประทานในพื้นที่เพาะปลูก สองฝั่งแม่น้ำปัตตานีพื้นที่ประมาณ 300,000 ไร่ ดำเนินการโดยกรมชลประทาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511

ผู้อำนวยการ

นายกฤชปภพ   ชุมช่วย
ผู้อำนวยการ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี

เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง