พยากรณ์อากาศ

038259
วันนี้
เมื่อวานนี้
ในสัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
48
115
527
36939
1419
3457
38259

Your IP: 54.159.51.118
2018-12-15 13:41

เขื่อนทดน้ำ เป็นเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่โดยมีรายละเอียดของเขื่อน ดังนี้

o        ระดับน้ำสูงสุด +12.750 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง

o        ระดับทดน้ำสูงสุด +12.500 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง

o        ระดับพื้นธรณีบาน +9.300 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง

o        ระดับสันบาน +14.475 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง

o        ระดับสันตอม่อ +15.000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง

o        จำนวนช่องระบาย 7 ช่อง

o        ขนาดของช่องระบาย 6.00 เมตร

o        บานระบายมีลักษณะเป็นบานเหล็กโค้ง

o        ปริมาณน้ำผ่านเขื่อนสูงสุดได้ 750 ลูกบาศก์เมตร/วินาที

อ่านเพิ่มเติม: อาคารชลประทานของโครงการฯ

ประเภทของโครงการ

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี เป็นโครงการชลประทานขนาดใหญ่ ประเภททดน้ำและส่งน้ำพร้อมทั้งระบายน้ำ

พื้นที่โครงการ

โครงการครอบคลุมพื้นที่ (Project Area) ทั้งหมด 373,850 ไร่

พื้นที่ชลประทานของโครงการ

พื้นที่ชลประทาน (Irrigable Area) ทั้งหมด 275,800 ไร่ แยกตามลักษณะ พื้นที่ชลประทานประเภทต่าง ๆ จนถึงปัจจุบัน ดังนี้

1.      เป็นพื้นที่ชลประทาน ประเภท 02 ประมาณ 96,600 ไร่

2.      เป็นพื้นที่ชลประทาน ประเภท 03 ประมาณ 147,050 ไร่

3.      เป็นพื้นที่ชลประทาน ประเภท 04 ประมาณ 32,150 ไร่

อ่านเพิ่มเติม: ลักษณะของโครงการ

ประชากรจังหวัดปัตตานี จากสถิติทะเบียนราษฎร์ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2542 จำนวนทั้งสิ้น 598,650 คน แยกเป็นชาย 294,383 คน และหญิง 304,267 คน เฉลี่ยความหนาแน่นประชากร 298 คน ต่อพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร

อ่านเพิ่มเติม: สภาพเศรษฐกิจและสังคม

ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่ลุ่มแม่น้ำปัตตานี ทั้งหมด ประมาณ 5,000 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ทางทิศใต้เป็นที่สูงเนิน และเป็นภูเขาในแถบเทือกเขาสันกาลาคีรี ซึ่งเป็นกำเนิดของแม่น้ำ หลายสาย และมีที่ราบอยู่ทางตอนล่างใกล้บริเวณชายฝั่งทะเลทางทิศเหนือและทิศตะวันออก ซึ่งเป็นที่ราบขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของภาคใต้ มีความเหมาะสมในการปลูกพืชอยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง ถัดจากที่ราบเป็นป่าชายเลนอยู่ภายใต้อิทธิพลน้ำทะเลขึ้นถึง มีป่าไม้แสมและ ไม้โกงกาง เหมาะสำหรับเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปัจจุบันมีการขยายพื้นที่เป็นนากุ้งแล้วเป็นส่วนมาก

อ่านเพิ่มเติม: สภาพทั่วไปของโครงการ

ผู้อำนวยการ

นายกฤชปภพ   ชุมช่วย
ผู้อำนวยการ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี

เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง